Tầm nhìn của Sophia

Tầm nhìn trở Trở thành công ty công nghệ thông tin Việt Nam chuyên nghiệp, trở thành nhà cung cấp giải pháp phần mềm uy tín tại Việt nam và trên thế giới.

Sứ mệnh

Với sứ mệnh cung cấp các phần mềm ứng dụng trên nền cơ sở dữ liệu, giải pháp quản lý khách sạn, resort. sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu phát sinh để nâng cao có hiệu quả hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Cơ quan, Doanh nghiệp. Đồng thời SOPHIA định hướng trở thành một nhà Tích Hợp Giải Pháp, cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến nhất trên thế giới cho khách hàng trong và ngoài nước có nhu cầu.

Nhiệm vụ của công ty

  • Thực hiện những Phần mềm Ứng dụng đặc biệt của Công nghệ Thông tin cho khách hàng.
  • Cung cấp các Giải Pháp Tích Hợp Hệ Thống, các dịch vụ công nghệ thông tin mở rộng Hệ thống liên kết hạ tầng công nghệ điện toán đám mây tiên tiến nhất trên thế giới như Amazon, Microsoft Azure và Google
  • Tạo lập Khối Liên Minh Chiến lược với các nhà cung cấp giải pháp quản lý hệ thống thông tin thế giới vì mục tiêu phát triển & nâng cao chất lượng, thương hiệu hàng Việt Nam.
  • Nâng cao giá trị sử dụng hạ tầng Công Nghệ Thông Tin cho người dùng.
  • Xây dựng môi trường làm việc không ngừng đổi mới giúp mọi người năng động, sáng tạo trong lĩnh vực làm việc chuyên môn của mình.

Giá trị và niềm tin của Sophia

Chúng tôi mong muốn phát triển công ty, phát triển bản thân, làm giàu cho công ty, làm giàu cho bản thân, đóng góp cho xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh thông qua các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Chúng tôi tin tưởng và lao động hết mình, có trách nhiệm nghề nghiệp, luôn luôn đổi mới nhiều nhất các sản phẩm, dịch vụ có giá trị cho khách hàng, cho xã hội.


Hỗ trợ trò chuyện miễn phí