Hướng dẫn cài đặt Hotel Booking Engine cho khách sạn

Cài đặt đơn giản và hoàn toàn miễn phí

Với vài thao tác, bạn có thể tự tạo thông tin hình ảnh của khách sạn, cập nhật giá phòng và cài đặt vào Fanpage của khách sạn

  • Bước 1 : Đăng ký tài khoản sử dụng Sophia Booking Engine

  • Bước 2 : Cập nhập thông tin của khách sạn

  • Bước 3 : Cập nhật thông tin các loại phòng trong khách sạn

  • Bước 4 : Sau khi cập nhật thông tin khách sạn, bạn click vào link này để tạo mới 1 tab đặt phòng vào Fanpage của khách sạn

  • Bước 5 : Sau khi tạo tab đặt phòng vào Fanpage của khách sạn, bạn click vào tab Đặt phòng, đăng nhập tài khoản đã đăng ký ở bước 1 để hoàn thành tạo sophia hotel booking engine cho Fanpage của khách sạn

  • Đăng ký sử dụng Sophia Booking Engine

Ghi chú: bạn có thể thay đổi vị trí ưu tiên tab Đặt phòng trong Fanpage của bạn. Hãy đọc trợ giúp của Facebook