Videos Sophia PMS

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khách sạn Sophia PMS

Sau đây là một số videos hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khách sạn Sophia PMS

  • Đặt phòng cho khách lẻ
  • Đặt phòng cho khách đoàn
  • Check In
  • Thêm dịch vụ minbar, giặc ũi ...
  • Thanh toán, Set bill và Check Out

0888 081 768
Nhắn Tin