(+84) 0888 081 768 | (+84) 0983 077 050

Videos

Videos hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khách sạn

Sau đây là một số videos hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khách sạn

  • Đặt phòng cho khách lẽ
  • Đặt phòng cho khách đoàn
  • Check In
  • Thêm dịch vụ minbar, giặc ũi ...
  • Thanh toán, Set bill và Check Out