(+84) 0983 077 050

Phần mềm quản lý khách sạn Sophia được phát triển dựa trên nền tảng đám mây tiên tiến nhất trên thế giới là Amazon AWS và Microsoft Azure

Việc phát triển ứng dụng công nghệ điện toán đám mây tiên tiến của Amazon AWS và Microsoft Azure giúp cho người sử dụng có nhiều lựa chọn cho việc triển khai phần mềm quản lý khách sạn/resort

Với những khách sạn nhỏ khi không có bộ phận công nghệ thông tin để lo vận hành hệ thống thông tin gồm server và máy tính cá nhân, chúng tôi tư vấn giải pháp sử dụng server dùng chung giúp tiết kiệm tối đa chi phí cho hạ tầng công nghệ thông tin cũng như chi phí nhân lực IT. Việc vận hành server do đội ngũ công ty phần mềm quản lý khách sạn Sophia đảm nhận

Với những khách sạn từ 3 sao trở lên khi triển khai phần mềm quản lý khách sạn, chúng tôi tư vấn các giải pháp điện toán đám mây cho khách sạn/resort. Chúng tôi hổ trợ tư vấn câu hình máy chủ và lựa chọn dịch vụ điện toán đám mây của Amazon AWS và Microsoft Azure. Chúng tôi cũng giúp tư vấn đào tạo đội ngũ IT của khách sạn để sau này vận hành hoạt động của phần mềm và phần cứng, giúp cho hệ thống phần mềm quản lý khách sạn hoạt động ổn định, bảo mật dữ liệu cao nhất.

Bảng Giá - Phiên bản Enterprise dành cho khách sạn từ 2 đến 4 sao

Starter

Mua vĩnh viễn

 • Dùng thử 2 tuần
 • Khách sạn từ 30 đến 50 phòng
 • Amazon Server

Basic

Thuê bao hằng năm

 • Dùng thử 2 tuần
 • Khách sạn từ 30 đến 50 phòng
 • Amazon Server

Enterprise

Giải pháp tổng thể

 • Dùng thử 2 tuần
 • Khách sạn trên 50 phòng
 • Amazon Server

Bảng Giá - Phiên bản Standard dành cho khách sạn dưới 2 sao

Dưới 20 phòng

vnđ 1.500.000 /6 tháng

 • Server đám mây dùng chung
 • Dùng thử 2 tuần

Từ 21 đến 25 phòng

vnđ 1.875.000 /6 tháng

 • Server đám mây dùng chung
 • Dùng thử 2 tuần

Từ 26 đến 30 phòng

vnđ 2.250.000 /6 tháng

 • Server đám mây dùng chung
 • Dùng thử 2 tuần

Từ 31 đến 35 phòng

vnđ 2.625.000 /6 tháng

 • Server đám mây dùng chung
 • Dùng thử 2 tuần

Từ 36 đến 40 phòng

vnđ 3.000.000 /6 tháng

 • Server đám mây dùng chung
 • Dùng thử 2 tuần

Từ 41 đến 45 phòng

vnđ 3.375.000 /6 tháng

 • Server đám mây dùng chung
 • Dùng thử 2 tuần

Từ 46 đến 50 phòng

vnđ 3.750.000 /6 tháng

 • Server đám mây dùng chung
 • Dùng thử 2 tuần

Từ 51 đến 55 phòng

vnđ 4.125.000 /6 tháng

 • Server đám mây dùng chung
 • Dùng thử 2 tuần