Đăng ký sử dụng phần mềm quản lý khách sạn để nhận miễn phí tích hợp khóa từ và kênh phân phối

Chương trình áp dụng đến hết tháng ngày 30 tháng 12 năm 2018Tích hợp kênh phân phối
  • Tiết kiệm thời gian: không cần cập nhật thủ công trên mỗi kênh bán phòng online, thông tin booking tự động đồng bộ về phần mềm quản lý khách sạn
  • Ngăn ngừa overbooking: xua đi lo lắng về overbooking và double booking
  • Tăng doanh thu: bán phòng tối đa trên tất cả các kênh bán phòng online