news and events

Lựa chọn công nghệ đám mây để kinh doanh khách sạn

Các nền tảng PMS của khách sạn dựa trên nền tảng đám mây cung cấp cho khách sạn một cách sáng tạo để thu hút khách trong khi cho phép các khách s…

Xem chi tiết    
news and events

Giải pháp quản lý khách sạn thế hệ mới

Sophia cung cấp giải pháp quản lý khách sạn thế hệ mới trong thời đại chuyển đổi số 4.0. Cung cấp dịch vụ mọi lúc, mọi nơi cho khách của bạn bằng…

Xem chi tiết    
news and events

Cấu trúc giá phòng trong khách sạn là gì

Cấu trúc giá phòng khách sạn là sự kết hợp của tất cả các mức giá được cung cấp tại một khách sạn. Giá phòng khách sạn có thể định lượng và định…

Xem chi tiết    
+84 0888 081 768
Yêu Cầu Demo